Grimstad med Kunstnerblikk

Grimstad Kunstforening inviterte i januar alle kunstnere i Grimstadregionen til å delta i utstillingen «Grimstad med kunstnerblikk», Adventsutstillingen i 2019. Utstillingen skal henge i Reimanngården fra 23.november til 16. desember 2019, med åpning lørdag 23. november kl. 13.00.

Vi nærmer oss fristen for påmelding, 15. september, og frisker derfor opp informasjonen om utstillingen nedenfor. (Link til påmeldingsskjema finnes nederst).

Til denne utstillingen inviterer vi dere til å skape kunst som «fanger» Grimstad. Motiv kan være hentet fra byen, skjærgården, kjente bygg, gater, og gjerne fra ulike årstider. Vi oppfordrer også til å lage en serie bilder. Hver kunstner kan stille ut maks 3 bilder hver. Denne gang ønsker vi primært maleri, grafikk og tegninger.


Kort og kalender:

Som et supplement til denne utstillingen har styret et ønske om å produsere kunstkalendere og kunstkort til salg i Reimanngården. Vi tror dette vil være populære artikler både for Grimstads befolkning, for næringslivet og for tilreisende, og ikke minst vil det bidra til markant markedsføring av våre lokale kunstnere på en ny og spennende måte.

Til kort og kalender ønsker styret å velge ut 12 av de utstilte Grimstadmotivene. (Får vi færre verk til disposisjon trykker vi ev. bare kunstkort). Vi har respekt for at mangfoldiggjøring av kunstverk ikke passer for alle, og ingen kunstverk vil brukes uten skriftlig avtale med kunstneren.

Kunstnere som stiller sine verk til disposisjon får i tillegg til markedsføringsverdien, en godtgjørelse på 500 kr pr. motiv for trykking av inntil 1000 kalendere og 200 kort. Ved et ev. opptrykk kompenseres kunstneren med ytterligere 500kr pr. motiv for inntil 1000 kalendere og 200 kort. I tillegg til godtgjørelsen får hver kunstner 5 kalendere og 10 kort av eget motiv.

Kunstforeningen står for produksjon, og salg, og bærer således risikoen, men forhåpentligvis vil prosjektet gi en ekstra inntekt til Grimstad Kunstforening.


Vi håper mange av dere vil være med på adventsutstillingen, men også prosjektet i sin helhet!

Se egen rubrikk i påmeldingsskjemaet for deltakelse i kort og kalender.

Påmelding innen 15. september 2019. Påmeldingskjema.

Dersom du er medlem av Grimstad kunstforening vil det ikke koste noe å delta på utstillingen. Dersom du ikke er medlem vil det koste kr. 200,- å delta. (Dette er det det koster å være medlem i kunstforeningen). Vi anbefaler derfor at dere melder dere inn som medlem.

Vennlig hilsen styret i Grimstad Kunstforening