onsdag 8. juni – søndag 12. juni

Härmapan

Hva slags bilder mangler i vår samtid, og hvilke er overrepresenterte? Hvordan ser disse bildene ut, og hva slags konsekvenser får de?

Dette er tema for utstillingen «Härmapan» («hermegåsa»). Den er satt sammen av filmskaperne Axel Danielson og Maximilien Van Aertryck, som har samarbeidet i regi av Plattform Produktion siden 2013.

«Härmapan» ble først vist under Göteborg Internasjonale Filmfestival i januar 2016. Nå vises den i Grimstad Kunstforening i Reimanngården (Vestregate 4). Den åpner onsdag 8. juni, og Maximilien Van Aertryck vil være til stede i hele festivalperioden.

Utstillingen er et dypdykk i vår tids visuelle kultur, og er presentert slik av kuratorene selv:

Bilder påvirker våre handlinger og vår måte å betrakte verden på, uavhengig av opphavspersonenes intensjon og av merkelapper som ‘dokumentar’ og ‘fiksjon’. (…) Med denne utstillingen vil vi skape refleksjon om innhold og holdninger på bildefeltet. Vi ønsker å føre en diskusjon om hvordan vi som borgere kan bruke bildenes potensial i samfunnsbyggingen.

Axel Danielson (b. 1976) er fra Vittskövle i Sverige. Han studerte filmregi ved Göteborgs Universitet (nå Akademin Valand) hvor han nå underviser.

Maximilien Van Aertryck (f. 1989) er fra Paris i Frankrike og har studert regi ved universitetene i Göteborg og Stockholm.

……………………

Exhibition: Copycat

Wednesday June 8th – Sunday June 12th, Grimstad Art Society

What kind of images are missing in contemporary society? What kind are overrepresented? What do These images look like, and what are Their Consequences?

This is the subject of the exhibition «Copycat», created by directors Axel Danielson and Maximilien Van AERTRYCKE, WHO have collaborated the Platform since 2013.

«Copycat» was first held at the Gothenburg International Film Festival in January 2016. In Grimstad, the exhibition is held at the Grimstad Art Society in Reimann farm (Vestregate 4). It opens on Wednesday, June 8 th and Maximilien Van AERTRYCKE will ask presented throughout the festival period.

An inquiry into today’s visual culture, the exhibition is presented THUS by the curators themelves: «Whatever the intention of the creator of an image, images inform our behavior and the way we look at the world, Whether They are termed ‘documentary’ or ‘ fictional ‘. (…) We wish two trigger a reflection on the content and attitudes reproduced in the field of images. We wish to start a discussion about how we, as citizens, can use images two build and string then society «.

Axel Danielson (b. 1976) is from Vittskövle, Sweden. He Studied film directing at the University of Gothenburg, where he now Teachers. Maximilien Van AERTRYCKE (b. 1989) is from Paris, France and Studied directing at the universities of Gothenburg and Stockholm.