Grete Swahn (f. 1956) er en billedkunster bosatt i Tvedestrand. Hun har utdannelse fra Norge og
England. Medlem av NBK (Norske Billedkunstnere).
Grete er en godt etablert kunstner med en lang rekke utstillinger, stipend og innkjøp.
Den visuelle utformingen og landskapsstemninger er drivkraften i arbeidene hennes. Med ulike
fargekombinasjoner maler hun indre og ytre latskap, med vekt på det estetiske og visuelle. Grete
henter mye inspirasjon fra turer i skog og mark og forsøker å gjenskape den magien hun noen
ganger opplever i motivene sine.