Kjære alle lokale kunstnere,

Grimstad Kunstforening har den glede å invitere alle kunstnere i Grimstadregionen til å delta i utstillingen «Grimstad med kunstnerblikk». Adventsutstillingen skal henge i Reimanngården fra 23.november til 16. desember 2019, med åpning lørdag 23. november kl. 13.00.

Til denne utstillingen inviterer vi dere til å skape kunst som «fanger» Grimstad. Motiv kan være hentet fra byen, skjærgården, kjente bygg, gater, og gjerne fra ulike årstider. Vi oppfordrer også til å lage en serie bilder. Hver kunstner kan stille ut maks 3 bilder hver. Maks størrelse er A3. Denne gang ønsker vi primært maleri, grafikk og tegninger.

Bidragene vil alle i første omgang bli vist på adventsutstillingen 2019. Senere, etter utstillingen, ønsker styret å velge noen av kunstverkene til ev. produksjon av kalender og kunstkort m.m. Kanskje noen verk kan passe som motiv på t-skjorte eller krus, til salg til private og bedrifter. Kunstnerens navn vil selvfølgelig kommer frem av produktene, og det juridiske og økonomiske avtales skriftlig før produksjon.

Vi har respekt for at dette med å mangfoldiggjøre kunstverk ikke passer for alle. Ingen kunstverk vil brukes videre ut over adventsutstillingen 2019 uten kunstnerens samtykke, og før skriftlig avtale foreligger.

Vi håper mange av dere vil være med på adventsutstillingen, men også prosjektet i sin helhet! Vi vil i løpet av våren innkalle alle dere lokale kunstnere til et møte der vi kan diskutere det formelle med hensyn til rettigheter og økonomi, og det praktiske rundt gjennomføringen av prosjektet.

Dersom du er medlem av Grimstad kunstforening vil det ikke koste noe å delta på utstillingen. Dersom du ikke er medlem vil det koste kr. 200,- å delta. (Dette er det det koster å være medlem i kunstforeningen). Vi anbefaler derfor at dere melder dere inn som medlem.

Påmelding innen 1. september 2019. Påmeldingskjema.

NB! Påmelding gjelder bare deltakelse på Adventsutstillingen 2019. Ev. avtale om mangfoldiggjøring i form av produkter gjøres separat senere.

 Vi gleder oss til 2019!

Vennlig hilsen styret i Grimstad Kunstforening