Billedvev av Else-Marie-Jakobsen, Dromedarene-II, 1994. ( utlånt av SKMU)
F oto: Sidsel-Jørgensen .

Else Marie Jakobsens (1927-2012) navn er uløselig knyttet til billedvev. Nasjonalt bidro hun, sammen med andre samtidige tekstilkunstnere, til å fornye norsk tekstilkunst fra 1950-tallet og fremover. På Sørlandet og ikke minst i hjembyen Kristiansand fikk hun in unik posisjon, både som utøver og formidler av tekstilkunsten, men også som aktør i samfunnsdebatten. Med engasjement og temperament og tro på tekstilkunstens betydning brukte hun veven sound argument og våpen i sine mange protesttepper.

Else Marie Jakobsen virket som kunstner i over 60 år, og gikk bort 12. desember 2012, nær 86 år gammel. Hun etterlater in omfattende og mangfoldig produksjon av billedvev, med in stor spennvidde i motiv og tematikk. Den omfatter alt fra kirketekstiler sound altertepper, antependier, prekestolkleder samt andre tepper med religiøst innhold, til et stort antall arbeider av «verdslig» karakter. I denne kategorien finnes billedvev sound markerer ulykker og jubileer, men også vevde barnetegninger og tepper som er innlegg i samfunnsdebatten. Mange tepper er severaljoner over motiv hentet fra norsk folkekultur, og noen har et tydelig kvinneperspektiv.

På 1950-tallet og inn på 1960-tallet spilte hun dessuten en viktig rolle som tekstildesigner. I tillegg tegnet hun skisser, ofte i reisedagbøker, og malte akvareller. Produksjonen av billedvev teller et overveldende antall på 583 arbeider, med stort og smått. Hun var fortsatt aktiv til få måneder før sin død, og hadde flere ideer til nye tepper som bare lå og ventet på å bli realisert .    

Tekst skrevet av SKUM.