14. – 18. juni 2017

Kortfilmfestivalens historie i bilder

Det er ingen bedre måte å feire 40 festivalårganger enn å se tilbake på gode minner!

Fra festivalens oppstart i 1978 har en rekke kunstnere vært involvert i festivalens visuelle profil og uttrykk. Fra de første plakatene som barnebokillustratør Judith Allan sto bak, kjent for sine illustrasjoner til Narnia-bøkene, via popkunstneren Keeichi Tanaami, som satte sitt preg på festivalen i 2005 med vår mest fargerike plakat, et uttrykk for kunstnerens hallusinasjonspregede sykehusopphold etter at bombene falt over Tokyo under 2.verdenskrig. Til de mer personlige plakatene hvor filmarbeider og Kortfilmvenn Helga Fjordholm brukte sin egen katt «Hansemann» som motiv på 1990-plakaten. Festivalen har siden 2006 hatt en fast følgesvenn: Designstudioet Motorfinger, nå Kord, som vil pryde utstillingslokalet med 11 plakater.

Kortfilmfestivalen historie består ikke bare av filmer, men også av alt materialet som har blitt produsert til 40 festivaler: Plakater, bilder, festivalkataloger og annen dokumentasjon fra hver eneste festival. Kanskje finner du et bilde av deg selv på vår selvlagde «Wall of Fame»? Sjansen er der, uansett hvor lenge det er siden sist. Vi har bilder datert helt tilbake til 1978.

Vernissasje

Torsdag 15. Juni, kl. 16:00 til 17:00

Kortfilmfestivalens kurator for forestillingen og tidligere festivalsjef Torunn Nyen byr på forfriskninger og gir en innføring i arbeidet bak festivalen og innsamlingen av plakatkunst, memorabilia og bilder til festivalen.

Onsdag til lørdag kl. 12:00–16:00, søndag kl. 12:00–14

…………………………………………………………………………………………………………………..

The short film festival’s history in pictures

Reimanngården, June 14th to June 18th

Wednesday to Saturday 12:00pm-16:00pm, Sunday 12:00pm–14:00pm

There is no better way to celebrate your 40th festival than looking back on good memories!

Since the festival started in 1978, a number of artists have been involved in the festival’s visual profile and expression. From the first posters by illustrator Judith Allan, known for the covers of the Norwegian edition of the Narnia-books and for several children’s classics by the writer Tor Åge Bringsværd. Through the pop artist Keeichi Tanaami, who featured the 2005 festival with our most colorful poster, an expression of the artist’s hallucinatory hospitalization after the bombs fell over Tokyo during World War II. To the more personal posters where film director and short film friend Helga Fjordholm used his own cat «Hansemann» as the motive of the 1990 poster. Since 2006, the festival has had a permanent companion in the design studio Motorfinger, now Kord, who will adorn the showroom with 11 posters.

The Short Film Festival history consists not only of films, but also of the material that has been produced for 40 festivals: Posters, photographs, festival catalogs and scores of other documentation from each festival. Perhaps you will find a picture of yourself on our modest “Wall of Fame”? It’s a good chance, as we have pictures dating as far back as 1978.

Vernissage

Thursday, June 15th, 16:00pm–17:00

The curator of the exhibition and the former festival manager, Torunn Nyen, serves refreshments and gives an introduction to the festival and the collection of poster art, pictures and memorabilia from 1978 to date.