Marco Storm (f.1977) er en svensk-finsk kunstner med base i Grimstad. Han har en diplomgrad innen billedkunst fra Statens Kunstakademi i Oslo.

Oppvokst i Sverige ble Marco Storm tidlig fascinert av både tegning og musikk, noe som ble en betydelig del av hans oppvekst. Den musikalske lidenskapen var også en avgjørende faktor da han i slutten av tenårene valgte å flytte til Norge. Her har han fortsatt å utforske sin musikalske sti, samtidig som han har arbeidet innen visuell kommunikasjon på kommersielt grunnlag. De siste årene har imidlertid tegning og maling fått større oppmerksomhet fra hans side. På denne utstillingen presenteres et utvalg av bilder fra to serier som omhandler natur (apene) og fremtid (cyborg).

Marco Storm ønsker med ulike teknikker å skape bilder i ulike format som kan spre fargeglede og refleksjon.