Grimstad kunstforening ble grunnlagt i 1974 og befinner seg i et historierikt område i byens sentrum. Kunstforeningens mål er å skape større forståelse og interesse for visuell kunst, håndverk og nærliggende kunstuttrykk. Dette gjør vi ved å arrangere mange og varierte utstillinger ved Reimanngården, forelesninger, medlemsturer med mer.

Styret i Grimstad Kunstforening 2023 består av:

Leder:
Vidar Lien, mob. 45209860
vidar@vidarlien.com

Styremedlemmer:
Alice Jensen
alicesol.jensen@yahoo.no

Grethe Jorunn Andreassen
grethe.andreassen47@outlook.com

Marco Storm
info@marcostorm.com

Nicola Johansen
nicolajohansen@graphic-designer.com

Pernille Morken (kasserer)
pernille.morken@hotmail.no

Tove-Mari Odderdal (kunstnerkontakt)
tovemari@hotmail.com

Varamedlem: 

Tonje Røyset Jørgensen
troyset@gmail.com

Styret har fastsatt en formidlingspolicy for kunstforeningen. Kunstforeningen vil som regel arrangere 4-5 utstillinger pr år, samt arrangere andre aktiviteter som foredragsaftener, medlemsturer m.m. Utstillingskomiten arbeider med et 2-4 års perspektiv i planleggingen av nye utstillinger for å sikre nødvendig bredde og variasjon i utstillingene. Internt i styret vil det årlig bli fastsatt en oppgave- og ansvarsfordeling for å øke kvaliteten på styrets arbeid og for å ivareta det enkelte styremedlems interesser og kapasitet.