Grimstad kunstforening ble grunnlagt i 1974 og befinner seg i et historierikt område i byens sentrum. Kunstforeningens mål er å skape større forståelse og interesse for visuell kunst, håndverk og nærliggende kunstuttrykk. Dette gjør vi ved å arrangere mange og varierte utstillinger ved Reimanngården, forelesninger, medlemsturer med mer.

Styret i Grimstad Kunstforening 2020 består av:

Leder:
Ragnhild Näumann, mob. 90132391
ragnhildnau@gmail.com

Nestleder:
Sølvi Sanden
slvisanden@gmail.com

Kasserer:
Pernille Morken
pernille.morken@hotmail.no

Styremedlemmer

Anja Stokkereit
anja_stokkereit@yahoo.no

Christian Danielsen 
christian.danielsen1952@gmail.com

Frøydis Carlsen
froydis.carlsen@gmail.com

Jorun Marie Berg
jorun1963@gmail.com

Tor Egil Hansen
2regil.hansen@gmail.com

Varamedlemmer: 

Sigrid Eide
sigridxeide@gmail.com

Anne Berte Hetland
anne-berte@gktv.no

Styret har fastsatt en formidlingspolicy for kunstforeningen. Kunstforeningen vil som regel arrangere 4-5 utstillinger pr år, samt arrangere andre aktiviteter som foredragsaftener, medlemsturer m.m. Utstillingskomiten arbeider med et 2-4 års perspektiv i planleggingen av nye utstillinger for å sikre nødvendig bredde og variasjon i utstillingene. Internt i styret vil det årlig bli fastsatt en oppgave- og ansvarsfordeling for å øke kvaliteten på styrets arbeid og for å ivareta det enkelte styremedlems interesser og kapasitet.