Grimstad kunstforening ble grunnlagt i 1974 og befinner seg i et historierikt område i byens sentrum. Kunstforeningens mål er å skape større forståelse og interesse for visuell kunst, håndverk og nærliggende kunstuttrykk. Dette gjør vi ved å arrangere mange og varierte utstillinger ved Reimanngården, forelesninger, medlemsturer med mer.

Styret i Grimstad Kunstforeningen 2018:
Leder: Ragnhild Näumann
tel 90132391
NestlederInger Lise Melbye
tel 41553100.
Kasserer: Pernille Morken 
Styremedlemmer: Ingvill Regine Jansen
Styremedlemmer: Anne Berte Hetland
Styremedlemmer: Gro Jareid
Styremedlemmer: Joana Portas Basto
Styremedlemmer: Vivian Christoffersen
Varamedlem: Arne Mowatt Haugland
Varamedlem: Hilde Kjærstad Jensen

 

Styret har fastsatt en formidlingspolicy for kunstforeningen. Kunstforeningen vil som regel arrangere 5 til 7 utstillinger pr år (inkl sommerutstillingen) samt arrangere andre aktiviteter som foredragsaftener, medlemsturer m.v.  Utstillingskomiteen arbeider med et 2-4 års perspektiv i planleggingen av nye utstillinger for å sikre nødvendig bredde og variasjon i utstillingene. Internt i styret vil det årlig bli fastsatt en oppgave- og ansvarsfordeling for å øke kvaliteten på styrets arbeid og for å ivareta det enkelte styremedlems interesser og kapasitet.