Grimstad Kunstforening holder til i historiske lokaler. Reimanngården fra ca 1700 var Henrik Ibsens bosted og arbeidsplass fra 1844 til 1847. Ibsen var ansatt som lærling hos apoteker Jens Aarup Reimann. Apotekerinteriøret ble siden flyttet over i det nåværende Ibsenhuset. Huset har små og intime utstillingslokaler, og måler nå totalt 9 x 10 m. Den bratte loftstrappen er original oppgang til 2. etasje. Alle innvendige dører er originale og et studium for seg med vakre profilerte lister. Tak- og fotlister er originale fra ca slutten av 1700-tallet. Gulvbordene er også delvis originale og delvis fra et 1860-talls hus. Huset eies av Grimstad kommune og forvaltes av stiftelsen Grimstad Bys Museer.

For utstillere og andre interesserte, se vår planskisse, og beskrivelse av utstillingslokalene. Vær oppmerksom på at rom I i 1.etg ikke inngår i de ordinære utstillingslokalene.

Reimanngården er utstyrt med alarm direkte til brannvakt.