Grimstad Kunstforening inviterer kunstnere/kunsthåndverkere til å søke om utstillingsplass. Søknader behandles to ganger i året; i mai og november.

Søknaden må inneholde beskrivelse av ditt kunstprosjekt, minimum 6 digitale bilder, og CV.  Vi er interessert i alle typer medier og uttrykk.

Utstillingsprogram er satt opp ut 2019. Vi aksepterer søknader om utstilling i 2020 og 2021.

Søknadsfrist: 1. mai og 1. november hvert år.
Kontakt: Utstillingsleder Ragnhild Näumann.

E-post: post@grimstadkunstforening.no