RØD HANSKE, 60x40cm, Gerd Borchgrevink

«BRUDD – The Beauty of Stoned Core Material» er en fotografisk serie av granitt av kunstneren Gerd Borchgrevink. Verkene avdekker 300 millioner år gamle larvikitt forkastninger og formasjoner funnet dypt i gruvelandskap i Vestfold. Larvikitt er Norges nasjonalbergart.

BRUDD serien viser at eldre kultur- og industrihistorie kombinert med fotografisk kunstnerisk uttrykk, er stedsdannende og gir ny bevissthet om sted, kunst og kulturhistorie. Borchgrevink har vandret i steinbruddene gjennom flere år, og dokumentert lysspill i landskapet i alle årstider og all slags vær.

I steinen jeg har fotografert har diamantbelagte stålvaiere kuttet seg innover enorme flater. Stadig lengre tilbake i tid. Jeg vet aldri om motivet er der neste gang jeg dukker opp, eller om noe nytt og vidunderlig har skjedd. Det har gitt en egenverdi at jeg har tatt bilder av motiver som er unike, som ikke lenger finnes. Mine foto er snitt av kompakt stjernestøv; kloden vi står på sett i urtid. Dette er ingen leksjon i geologi, presentasjon av stein per se, men en abstrahert synliggjøring av et unikt og fremmedartet menneskeskapt landskap sett i skiftende naturlig lys. Tema kretset rundt skjæringspunktet abstraksjon/symboltyding. Når blir det abstrakte meningsfylt?; når oppstår et språk tilskueren kan ta stilling til? Fotografiene spenner fra dystert til lyrisk, avhengig av utsnitt, årstid, lys og mørke. Målet er å invitere publikum inn i bruddene til en taus dialog, og formidle at det er liv, rom og stillhet i dette overraskende fremmedartede, menneskeskapte og tilsynelatende «døde» landskapet.»

Publikum kan velge å se på bildene i stillhet eller koble seg på lydopptak fra bruddene med mobilkamera og QR kode. Fotografiene ble vist på separatutstilling i Larvik Kunstforening november 2021, og vil bli å se i Grimstad Kunstforening, Råde Kunstforening og Galleri Svalbard i 2022. Borchgrevink er utdannet ved Westerdals Oslo School of Arts and Communication i Oslo og har lang fartstid som fotograf, maler og grafisk designer. Hun har stilt i en rekke kunstforeninger og gallerier og hatt utsmykningsoppdrag. Kunstneriske inspirasjonskilder er Jan Groth, Anselm Kiefer, Sebastiáo Salgado, Jens Johannessen, Carl Nesjar og Inger Sitter.