Åpning i Reimanngården lørdag 15. april kl. 13.00.

I perioden oktober 2022 – mai 2023 vil Agders befolkning og tilreisende kunne oppleve et utvalg kunstverk på seks ulike visningssteder. Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen tar for seg temaer knyttet til politiske protester, kollektivisme fremfor individet og kjærlighet til naturen. 

Utstillingen vises i Grimstad kunstforenings lokaler, Reimanngården i Grimstad 15. -24. april og er åpen lørdager og søndager kl. 11-15.

Utstillingen kombineres med et undervisningstilbud til regionens skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) som vi håper vil gi nærmere 3000 barn og unge minneverdige opplevelser og mektige refleksjoner i undervisningsopplegget Loop- historien gjentar seg. Utstillingen er støttet av Agder Fylkeskommune og AKO Kunststiftelse.

Om utstillingen

Hvem eier morgendagen? løfter frem kunstnere fra 1960- og 70-tallet som gjennom sitt arbeid stilte spørsmål ved og kritiserte sin egen samtid– både gjennom rene politiske ytringer i selve kunstverket, men også ved å løfte frem aspekter og temaer de mente offentligheten burde bry seg om, anerkjenne og verdsette. 

Utstillingen bygger på et utvalg grafikk fra Nicolai Tangens store samling av nordisk modernisme, samt enkelte verk fra Sørlandets Kunstmuseum sin samling. Utstillingens tittel er hentet fra et verk av Willibald Storn. 

På slutten av 1960-tallet var Storn en av initiativtakerne til kunstnergruppen GRAS, et Oslo-basert kunstnerkollektiv som til tross for at eksisterte kun i fire år, regnes som det mest innflytelsesrike kunstnerfellesskapet fra denne perioden. Gruppen av aktivister samlet seg med grafikk som medium. Trykketeknikken var ikke tilfeldig, den passet den aktivistiske tankegangen om å få kunsten og budskapet ut til flest mulig. Grafikk var derfor et egnet medium fordi det muliggjorde reproduksjon og større opplag. Man unngikk utgifter til dyr maling og kostbare lerret, for ikke å snakke om arbeidstimer per verk.

Gjennom GRAS samlet kunstnerne seg rundt en reaksjon mot krig og utnyttelse i den tredje verden, mot diktaturers fremvekst og mot kapitalismens makt, som ledet til et sløvende forbrukersamfunn og som samtidig medførte natur- og miljøødeleggelser. 

Hvem eier morgendagen? løfter frem sentrale medlemmer fra GRAS-gruppen, men også andre kunstnere fra samme generasjon.

Overordnet kretser utstillingen rundt tre hovedtema: politiske protester, samhold og menneskets kontakt med naturen. 

Deltakende kunstnere

Utvalget av verk vil tilpasses hvert enkelt visningssted, så de deltakende kunstnerne listet opp her, vil ikke nødvendigvis henge alle steder.

ANDERS KJÆR / ANDREAS LIAN / ANNA-EVA BERGMAN / ARNE MALMEDAL / BJØRN MELBYE GULLIKSEN / CHRIX DAHL / DEA TRIER MØRCH / EGIL KJELL RØED / EVA MARIE LANGE / GUTTORM GUTTORMSGAARD / HANNE BORCHGREVINK / JOHN ANDREAS SAVIO / KJARTAN SLETTEMARK / KJELL ARNE NUPEN / LUDVIG EIKAAS / MARIANNE HESKE / MORTEN KROHG / PER KLEIVA / SIDSEL WESTBØ / VICTOR LIND / WILLIBALD STORN  

Grimstad Kunstforening gleder oss til å vise denne spennende utstillingen, og ønsker alle hjertelig velkommen!