Å være medlem i Grimstad Kunstforening koster 220 kr i året, og gir deg fri inngang på foreningens utstillinger i Reimanngården. Kontingenten fra våre medlemmer er en viktig inntektskilde for foreningen og er med på å muliggjøre utstillinger, foredrag, turer med mer gjennom året.

Grimstad kunstforening er en viktig utstillingsarena for både lokale og nasjonale profesjonelle kunstnere. I tillegg gir vi regionale amatørkunstnere anledning til å melde seg på den jurierte utstillingen "Vårslepp" annethvert år.

Mange vil være medlem først og fremst for å se utstillingene våre, og det er alle tiders! Skulle du ønske å engasjere deg mer, trenger vi frivillige vakter, og hjelp på arrangementene våre. Det er også mulig å bli valgt inn i styret, og på den måten være aktivt med i driften av foreningen. Dette er både lærerikt og spennende!

Vil du bli medlem?
Fyll ut vårt innmeldingsskjema nedenfor. Så snart vi har registrert din innmelding og kontingent, begynner du å motta medlemsinformasjon til din e-post.

Har du spørsmål, kontakt styreleder Ragnhild Näumann, 90132391

Navn (*)

Gateadresse (*)

Postnr. (*)

Poststed (*)

E-post (*)

Tlf. (*)

Jeg har vippset 220,- til Grimstad Kunstforening (510845)Jeg har overført 220,- til konto 2840.30.60676
(*)

Medlemskap i Grimstad Kunstforening følger kalenderåret, og gjelder fra 1. januar til 31.desember. Medlemskapet fornyes automatisk ved årsskifte og løper til utmelding gjøres skriftlig til post@grimstadkunstforening.no, eller Grimstad Kunstforening, Postboks 146, 4891 Grimstad. Det er ingen angrerett på betalt medlemskap.