Å være medlem i Grimstad Kunstforening koster 200 kr i året, og gir deg fri inngang på foreningens utstillinger i Reimanngården. Kontingenten fra våre medlemmer er en viktig inntektskilde for foreningen og er med på å muliggjøre utstillinger, foredrag, turer med mer gjennom året.

Grimstad kunstforening er en viktig utstillingsarena for både lokale og nasjonale profesjonelle kunstnere. I tillegg gir vi regionale amatørkunstnere anledning til å melde seg på den jurierte utstillingen “Vårslepp” annenhver vår.

Mange vil være medlem først og fremst for å se utstillingene våre, og det er alle tiders! Skulle du ønske å engasjere deg mer, trenger vi frivillige vakter, og hjelp på arrangementene våre. Det er også mulig å bli valgt inn i styret, og på den måten være aktivt med i driften av foreningen. Dette er både lærerikt og spennende!

Vil du bli medlem?
Send oss en e-post med navn og telefonnummer, så sender vi deg innmeldingsblankett og giro.

Har du spørsmål, kontakt styreleder Ragnhild Näumann, 90132391